Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014

Lương theo giờ tối thiểu tại Nhật

Lương theo giờ tối thiểu tại Nhật Bản


TIỀN LƯƠNG TỐI THIỂU THEO KHU VỰC NĂM 2013
都道府県名
Tên tỉnh / tp
最低賃金時間額【円】
Tiền công giờ tối thiểu (JPY)
発効年月日
Ngày có hiệu lực
青森 THANH SÂM Aomori654(647)平成24年10月12日
岩手 NHAM THỦI wate653(645)平成24年10月20日
宮城 CUNG THÀNHM iyagi685(675)平成24年10月19日
秋田 THU ĐIỀN Akita654(647)平成24年10月13日
山形 SƠN HÌNH Yamagata654(647)平成24年10月24日
福島 PHÚC ĐẢO Fukushima664(658)平成24年10月1日
茨城 TỪ THÀNH Tsukuba699(692)平成24年10月6日
栃木 LỊCH MỘC Tochigi705(700)平成24年10月1日
群馬 QUẦN MÃ Gunma696(690)平成24年10月10日
埼玉 KỲ NGỌC Saitama771(759)平成24年10月1日
千葉 THIÊN DIỆP Chiba756(748)平成24年10月1日
東京 ĐÔNG KINH Tokyo850(837)平成24年10月1日
神奈川 THẦN NẠI XUYÊN  Kanagawa849(836)平成24年10月1日
新潟 TÂN TÍCH Niigata689(683)平成24年10月5日
富山 PHÚ SƠN Toyama700(692)平成24年11月4日
石川 THẠCH XUYÊN Ishikawa693(687)平成24年10月6日
福井 PHÚC TỈNH Fukui690(684)平成24年10月6日
山梨 SƠN LÊ Yamanashi695(690)平成24年10月1日
長野 TRƯỜNG DÃ Nagano700(694)平成24年10月1日
岐阜 KỲ PHỤ Gifu713(707)平成24年10月1日
静岡 TĨNH CƯƠNG Shizuoka735(728)平成24年10月12日
愛知 ÁI TRI Aichi758(750)平成24年10月1日
三重 TAM TRÙNG Mie724(717)平成24年9月30日
滋賀 TỪ HẠ Shiga716(709)平成24年10月6日
京都 KINH ĐÔ Kyouto759(751)平成24年10月14日
大阪 ĐẠI PHẢN Oosaka800(786)平成24年9月30日
兵庫 BINH KHỐ Hyougo749(739)平成24年10月1日
奈良 NẠI LƯƠNG Nara699(693)平成24年10月6日
和歌山 HÒA CA SƠN Wakayama690(685)平成24年10月1日
鳥取 ĐIỂU THỦ Tottori653(646)平成24年10月20日
島根 ĐẢO CĂN Shimane652(646)平成24年10月14日
岡山 CƯƠNG SƠN Okayama691(685)平成24年10月24日
広島 QUẢNG ĐẢO Hiroshima719(710)平成24年10月1日
山口 SƠN KHẨU Yamaguchi690(684)平成24年10月1日
徳島 ĐỨC ĐẢO
Tokushima
654(647)平成24年10月19日
香川 HƯƠNG XUYÊN Kagawa674(667)平成24年10月5日
愛媛 ÁI VIỆN Ehime654(647)平成24年10月24日
高知 CAO TRI Kouchi652(645)平成24年10月26日
福岡 PHÚC CƯƠNG Fukuoka701(695)平成24年10月13日
佐賀 TẢ HẠ Saga653(646)平成24年10月21日
長崎 TRƯỜNG KỲ Nagasaki653(646)平成24年10月24日
熊本 HÙNG BẢN Kumamoto653(647)平成24年10月1日
大分 ĐẠI PHÂN Oita653(647)平成24年10月4日
宮崎 CUNG KỲ Miyazaki653(646)平成24年10月26日
鹿児島 LỘC NHI ĐẢO Kagoshima654(647)平成24年10月13日
沖縄 XUNG THẰNG Okinawa653(645)平成24年10月25日
全国加重平均額 Trung bình749(737)
青森 THANH SÂM Aomori654(647)平成24年10月12日
岩手 NHAM THỦ Iwate653(645)平成24年10月20日
宮城 CUNG THÀNH Miyagi685(675)平成24年10月19日
秋田 THU ĐIỀN Akita654(647)平成24年10月13日
山形 SƠN HÌNH Yamagata654(647)平成24年10月24日
福島 PHÚC ĐẢO Fukushima664(658)平成24年10月1日
茨城 TỪ THÀNH Tsukuba699(692)平成24年10月6日
栃木 LỊCH MỘC Tochigi705(700)平成24年10月1日
群馬 QUẦN MÃ Gunma696(690)平成24年10月10日
埼玉 KỲ NGỌC  Saitama771(759)平成24年10月1日
千葉 THIÊN DIỆP Chiba756(748)平成24年10月1日
東京 ĐÔNG KINH Tokyo850(837)平成24年10月1日
神奈川 THẦN NẠI XUYÊN Kanagawa849(836)平成24年10月1日
新潟 TÂN TÍCH Niigata689(683)平成24年10月5日
富山 PHÚ SƠN Toyama700(692)平成24年11月4日
石川 THẠCH XUYÊN Ishikawa693(687)平成24年10月6日
福井 PHÚC TỈNH Fukui690(684)平成24年10月6日
山梨 SƠN LÊ Yamanashi695(690)平成24年10月1日
長野 TRƯỜNG DÃ Nagano700(694)平成24年10月1日
岐阜 KỲ PHỤ Gifu713(707)平成24年10月1日
静岡 TĨNH CƯƠNG Shizuoka735(728)平成24年10月12日
愛知 ÁI TRI  Aichi758(750)平成24年10月1日
三重 TAM TRÙNG Mie724(717)平成24年9月30日
滋賀 TỪ HẠ Shiga716(709)平成24年10月6日
京都 KINH ĐÔ Kyouto759(751)平成24年10月14日
大阪 ĐẠI PHẢN Oosaka800(786)平成24年9月30日
兵庫 BINH KHỐ Hyougo749(739)平成24年10月1日
奈良 NẠI LƯƠNG Nara699(693)平成24年10月6日
和歌山 HÒA CA SƠN Wakayama690(685)平成24年10月1日
鳥取 ĐIỂU THỦ Tottori653(646)平成24年10月20日
島根 ĐẢO CĂN Shimane652(646)平成24年10月14日
岡山 CƯƠNG SƠN Okayama691(685)平成24年10月24日
三重 TAM TRÙNG Mie724(717)平成24年9月30日
滋賀 TỪ HẠ Shiga716(709)平成24年10月6日
京都 KINH ĐÔ Kyouto759(751)平成24年10月14日
大阪 ĐẠI PHẢN Oosaka800(786)平成24年9月30日
兵庫 BINH KHỐ Hyougo749(739)平成24年10月1日
奈良 NẠI LƯƠNG Nara699(693)平成24年10月6日
和歌山 HÒA CA SƠN Wakayama690(685)平成24年10月1日
鳥取 ĐIỂU THỦ Tottori653(646)平成24年10月20日
島根 ĐẢO CĂN Shimane652(646)平成24年10月14日
岡山 CƯƠNG SƠN Okayama691(685)平成24年10月24日
広島 QUẢNG ĐẢO Hiroshima719(710)平成24年10月1日
山口 SƠN KHẨU Yamaguchi690(684)平成24年10月1日
徳島 ĐỨC ĐẢO Tokushima654(647)平成24年10月19日
香川 HƯƠNG XUYÊN Kagawa674(667)平成24年10月5日
愛媛 ÁI VIỆN Ehime654(647)平成24年10月24日
高知 CAO TRI Kouchi652(645)平成24年10月26
和歌山 HÒA CA SƠN Wakayama690(685)平成24年10月1日
鳥取 ĐIỂU THỦ Tottori653(646)平成24年10月20日
島根 ĐẢO CĂN Shimane652(646)平成24年10月14日
岡山 CƯƠNG SƠN Okayama691(685)平成24年10月24日
広島 QUẢNG ĐẢO Hiroshima719(710)平成24年10月1日
山口 SƠN KHẨU Yamaguchi690(684)平成24年10月1日
徳島 ĐỨC ĐẢO Tokushima654(647)平成24年10月19日
香川 HƯƠNG XUYÊN Kagawa674(667)平成24年10月5日
愛媛 ÁI VIỆN Ehime654(647)平成24年10月24日
高知 CAO TRI Kouchi652(645)平成24年10月26日
福岡 PHÚC CƯƠNG Fukuoka701(695)平成24年10月13日
佐賀 TẢ HẠ Saga653(646)平成24年10月21日
長崎 TRƯỜNG KỲ Nagasaki653(646)平成24年10月24日
熊本 HÙNG BẢN Kumamoto653(647)平成24年10月1日
徳島 ĐỨC ĐẢO Tokushima654(647)平成24年10月19日
香川 HƯƠNG XUYÊN Kagawa674(667)平成24年10月5日
愛媛 ÁI VIỆN Ehime654(647)平成24年10月24日
高知 CAO TRI Kouchi652(645)平成24年10月26日
福岡 PHÚC CƯƠNG Fukuoka701(695)平成24年10月13日
佐賀 TẢ HẠ Saga653(646)平成24年10月21日
長崎 TRƯỜNG KỲ Nagasaki653(646)平成24年10月24日
熊本 HÙNG BẢN Kumamoto653(647)平成24年10月1日
大分 ĐẠI PHÂN Oita653(647)平成24年10月4日
宮崎 CUNG KỲ Miyazaki653(646)平成24年10月26日
鹿児島 LỘC NHI ĐẢO Kagoshima654(647)平成24年10月13日
沖縄 XUNG THẰNG Okinawa653(645)平成24年10月25日
佐賀 TẢ HẠ Saga653(646)平成24年10月21日
長崎 TRƯỜNG KaNagasaki653(646)平成24年10月24日
熊本 HÙNG BẢN Kumamoto653(647)平成24年10月1日
大分 ĐẠI PHÂN Oita653(647)平成24年10月4日
宮崎 CUNG KỲ Miyazaki653(646)平成24年10月26日
鹿児島 LỘC NHI ĐẢO Kagoshima654(647)平成24年10月13日
沖縄 XUNG THẰNG Okinawa653(645)平成24年10月25日
佐賀 TẢ HẠ Saga653(646)平成24年10月21日
長崎 TRƯỜNG KỲ Nagasaki653(646)平成24年10月24日
熊本 HÙNG BẢN Kumamoto653(647)平成24年10月1日

Du học sinh tại Nhật muốn đi làm thêm tại Nhật Bản phải xin giấy phép cho phép hoạt động ngoài du học (資格外活動許可書 shikaugai katsudou kyokasho) tại các cục xuất nhập cảnh Nhật Bản (入管 nyuukan = NHẬP QUẢN, viết tắt của Nhập xuất cảnh quản lý cục). Số giờ được đi làm thêm như sau:
Trong các kỳ học: 28 giờ/tuần
Trong các kỳ nghỉ: 56 giờ/tuần
Nhật Bản có 3 kỳ nghỉ gồm nghỉ xuân (1 tháng), nghỉ hè (2 tháng), nghỉ đông (tầm 1 tháng) tổng cộng khoảng 4 tháng.
Tham khảo giá cả tại Nhật:
1 lít sữa: 100 - 200 yên
Gyudon (cơm thịt bò = giống cơm tấm VN): 400 yên
Một set ăn: 600 - 700 yên
(Nguồn: Samurai ST)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

du học nhật bản

sữa bột cho trẻ

thời trang mode 365

spa hà nội trị mụn uy tín

du học nhật bản